Lista aktualności Lista aktualności

Święto Drzewa

Niestety, z uwagi na panującą w tym roku sytuację, nie mogliśmy zorganizować obchodów Święta Drzewa jak w latach poprzednich. Proponujemy w zamian odwiedzenie samemu kilku najciekawszych okazów rosnących na terenie Nadleśnictwa Dukla. Zapraszamy do zapoznania się z Dębem Wincentym, najgrubszym cisem na Podkarpaciu oraz dziesięciopniową lipą drobnolistną!

Dąb Wincenty – dąb szypułkowy (Quercus robur L.)

Drzewo rośnie w Parku Leśnym „Dębina”, nieopodal  ścieżki spacerowej oraz parkingu, jest więc często odwiedzane przez ludzi. Ma około 460 lat, obwód 551 cm, wysokość 28 m, od 1966 roku jest pomnikiem przyrody. Miejscowa legenda głosi, że ten właśnie dąb miał być miejscem, w którym siadywał Wincenty Pol. Tu miał pisać swe wiersze (na przykład „Królewskie dęby"). Jeden z jego utworów dedykowany został właścicielom dworu, w którym gościł – Jabłonowskim. Wiersz ten mówi wprost o tejże „dębinie". Dąb Wincenty był wdzięcznym tematem także dla innych pisarzy i poetów m. in. Zofii z Fredrów hr. Szeptyckiej, siostry Aleksandra Fredry czy Jana Szelca, jak również dla fotografików, rysowników i malarzy. Przebywająca Zofia z hr. Szeptycka napisała „Rozmowę ze starym dębem w Krościenku”, która została opublikowana  5 października 1881 r.:

„Stary dębie, coś ty widział, gdyś był młody? – powiedz?”           
„Gdym był młody?... dawno to, dawno… i zaledwo już pomnę… dolatuje mnie czasem woń pierwszych kwiatów, które rozpoznałem, a z nią pierwszy zrozumiany promień słońca, i gwiazdy z nieba pierwsze ku mnie spojrzenie… pamiętam u stóp mych, w krzaku polnej róży, słowicze gniazdo, a nade mną skowronka śpiewny lot… pamiętam z szelestem liści moich ulatujące roje młodych złocistych marzeń… a na łące pustych śmiechów zdrowy szał… Wiem, że lubemi mi były dzieci pustota, młodzieży dzielność, uczonych wiara, starców spokój”.

Cis pospolity (Taxus baccata L.)

Na terenie leśnictwa Żmigród, w oddziale 145-b, rośnie najgrubszy cis pospolity na Podkarpaciu. Jego wiek datuje się na około 200 lat, mierzy 9 metrów wysokości a jego obwód pierśnicowy wynosi aż 172 cm. Cis ten jest osobnikiem żeńskim, corocznie owocującym. W wyniku starań Nadleśnictwa Dukla, w 2003 roku został wykupiony prywatny grunt na którym rośnie ten dorodny osobnik. Dzięki takiemu działaniu, możemy z większą skutecznością dbać o ten owiany legendami gatunek. Będąc w okolicy warto zwiedzić również rezerwat „Łysa Góra”, który znajduje się w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Możemy spotkać tutaj ponad 200 okazów cisa, kłokoczkę południową oraz języcznika pospolitego. Walory rezerwatu podnosi również ciekawa rzeźba terenu z licznymi dolinami cieków rozdzielającymi poszczególne kulminacje i pozostałości dawnego grodziska wpisanego do rejestru zabytków. Przez rezerwat przebiega fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego.

Lipa drobnolistna – (Tilia cordata Mill.)

W oddziale 186b leśnictwa Iwonicz mamy okazję zobaczyć dziesięciopniową lipę drobnolistną. Ogromne wrażenie sprawia nie tylko jej obwód ale również niecodzienna, jak na ten gatunek, wysokość, mierzy ona bowiem aż 33 m. Nie prowadzono badań nad jej wiekiem, ale śmiało możemy założyć, że ma ponad 120 lat. Najszybciej możemy do niej dotrzeć od wsi Lubatowa, ale wcale nie będzie to łatwe zadanie. Na drodze staną nam między innymi liczne potoki oraz czasami naprawdę strome zbocza. Kilka lat temu, w miejscu gdzie rośnie nasza lipa, została wyznaczona powierzchnia wyłączona z użytkowania około 2 ha, gdzie nie są prowadzone żadne zabiegi. Nie lada gratką dla entuzjastów historii, są też XIX-wieczne odwierty ropy naftowej zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.