Lista aktualności Lista aktualności

Informacja w sprawie nabycia lasu w Myscowej

Oświadczenie w sprawie zakupu działki nr 402 w Myscowej
W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi skorzystania przez Nadleśnictwo Dukla z prawa pierwokupu lasu o pow. 5,35 ha (działka 402 w Myscowej), informuję, że już w listopadzie 2017 roku nadleśnictwo wyrażało zainteresowanie zakupem tego gruntu od byłych właścicieli, zaznaczając, że zamierza skorzystać z prawa pierwokupu, jeśli tylko będzie miało do dyspozycji środki potrzebne na ten cel. Nikt nie poinformował nadleśnictwa o prowadzonej zbiórce na wykup tego lasu, natomiast każdy potencjalny nabywca musi się liczyć się z tym, że w uzasadnionych przypadkach LP skorzystają z prawa pierwokupu.
Skorzystaliśmy z tego uprawnienia, bowiem leży to w interesie Skarbu Państwa. Ta działka łączy bowiem dwa oddzielne kompleksy leśne znajdujące się w zarządzie nadleśnictwa. Jej nabycie umożliwi komunikację pomiędzy tymi lasami, zatem w świetle obowiązujących przepisów nieskorzystanie z tej oferty byłoby ze strony nadleśnictwa niegospodarnością.
Fundacja Bycie w Lesie, jak dowiadujemy się z mediów, zamierzała urządzić w tym miejscu „wolny las”. Zapewniamy, że po nabyciu go przez nadleśnictwo będzie on również wolny i dostępny dla każdego, co wynika z państwowego charakteru własności. Zapewniamy też, że nie będziemy czynić przeszkód dla przejazdu przez ten teren przez właścicieli sąsiednich działek.
Podkreślamy, że drzewostan na działce nr 402 był użytkowany przez poprzednich właścicieli, stąd nie planujemy tam żadnych prac w najbliższych latach.
                                                        Zbigniew Żywiec
                                                        Nadleśniczy NadleśnictwaDukla

Materiały do pobrania