Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Zagrożenie pożarowe jest minimalne, co jest związane ze strukturą siedlisk i drzewostanów oraz z działaniami profilaktycznymi Nadleśnictwa. Zagrożenie występuje na powierzchniach nieleśnych, zwłaszcza na nie wykaszanych łąkach oraz w pobliżu miejsc biwakowania w okresach letnich.

 

Punkt alarmowo-dyspozycyjny zlokalizowany jest
w Nadleśnictwie Dukla, ul. Bieszczadzka 2 i czynny:
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00
- od poniedziałku do piątku po godz. 15:00, soboty i niedziele
pod telefonem stacjonarnym, komórkowym664-098-534

Nadleśniczy tel. kom. 668-115-498


Pełnomocnik Nadleśniczego  728-331-035


Z-ca Nadleśniczego tel. kom. 728-331-035


Inżynier nadzoru tel. kom. 668 115 613

 


Inżynier nadzoru tel. kom.  664-098-535


Specjalista ds. ochrony ppoż tel. kom. 664-098-534 
 

Nazwa leśnictwa

 Telefon stacjonarny

 Telefon komórkowy

Imię i nazwisko leśniczego

 Iwonicz

 13 - 43 30 052

 696-478-129

 Artur Zator

 Cergowa

            brak

 662-234-862

 Adam Walczak

 Franków

            brak

 662-234-859

 Piotr Wierdak

 Folusz

 13 - 43 31 496

 784-672-834

 Mariusz Matyga

 Mszana

 13 - 43 31 496

 728-331-037

 Andrzej Stasik

Żmigród 

 13 - 43 35 647

 606-387-980

 Krzysztof Lenik

 Barwinek

 13 - 43 30 701

696 478 142

 Konrad Kucharski

 Daliowa

 13 - 43 10 392

 728-331-062

 Krzysztof Zawada

 Kamionka

 13 - 43 10 290

 728-331-064

 Grzegorz Boczar

 Piotruś

 13 - 43 10 034

 728-331-038

 Krzysztof Trynkiewicz

 Zyndranowa

 13 - 43 30 816

 728-331-036

 Jerzy Niemiec

       
 
 

 

 

Ochrona przeciwpożarowa

Najważniejsze działania Nadleśnictwa w zakresie ochrony ppoż. to:

-utrzymanie porządku wzdłuż szlaków komunikacyjnych i turystycznych                                                                

- utrzymanie patroli ppoż. w okresie zagrożenia

- utrzymanie bazy sprzętu ppoż.

- utrzymanie zbiornika ppoż. w leśnictwie Barwinek o pojemności 3600 m3

-uwzględnienie tematyki pożarów lasu w działalności edukacyjnej

 

           

96% powierzchni lasu Nadleśnictwa Dukla stanowią lasy zaliczone do grupy lasów ochronnych. Powierzchnię kategorii lasów ochronnych przedstawia poniższa tabela.