Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Nadleśnictwo Dukla informuje, że w dniu 14.01.2022 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PCBC/PEFC-5/1/2022 obejmujący wszystkie 26 nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jednostka ta potwierdza spełnienie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003:2012. v.2 „ Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Posiadany od 14.01.2022 r. Certyfikat  pozostaje ważny do 13.05.2024.”

 

 

 

Materiały do pobrania