Ochrona lasu

Stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Dukla oceniono jako dobry. Jedynie w leśnictwie Iwonicz (lasy uzdrowiskowo-klimatyczne wokół uzdrowiska Iwonicz), głównie starodrzewia bukowe, w wyniku opanowania przez huby pniowe wykazują wyraźne symptomy osłabienia kondycji zdrowotnej. W pozostałych drzewostanach bukowych i jodłowych stan zdrowotny jest dobry.

Użytkowanie lasu

Etat użytkowania dla Nadleśnictwa Dukla na lata 2018 – 2027.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Dukla koordynuje działania na powierzchni 48 200 ha w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane w 8 obwodach łowieckich, wydzierżawionych przez 5 kół łowieckich.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że w dniu 10.05.2018 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP w Krośnie.