Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja on-line

Oferta edukacyjna w formie online

W związku z panującymi obostrzeniami, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w szkołach czy na  obiektach edukacyjnych zapraszamy do skorzystania z oferty lekcji on-line.

Oferta  edukacyjna on-line skierowana jest głównie do przedszkoli i szkół podstawowych. Z tej formy spotkania można skorzystać zarówno łącząc się z nami z klasy szkolnej, jak i pracując zdalnie z uczniami przebywającymi w swoich domach.

Spotkanie w formie on-line trwa nie dłużej niż 45 minut.

W spotkaniu uczestniczy nauczyciel zgłaszający lekcje on-line.

Korzystanie z kamerek podczas zajęć jest mile widziane, ale nie jest wymagane.

Proponowane tematy zajęć edukacyjnych online:

Przedszkola:

1.       Leśni mieszkańcy

2.       Od nasiona do drzewa

3.       Wirtualny spacer ścieżką dydaktyczną w rezerwacie Wielki Las w Nadleśnictwie Strzyżów

Klasa I-III:

1.       Ptaki – nasi skrzydlaci przyjaciele.

2.       Zwierzęta naszych lasów.

3.       Mieszkańcy lasu.

4.       Wiosna w lesie.

5.       Od nasiona do drzewa.

6.       Gdzie się chowa sowa?

7.       Nie zostawiaj śmieci w lesie – zabierz 5 z lasu.

8.       Co zagraża naszym lasom.

Klasa IV-VI:

1.       Co huczy w lesie? Poznaj sowy naszych lasów.

2.       Malowanie przyrodą.

3.       Rozpoznawanie drzew.

4.       Grzyby jadalne i trujące.

5.       Sposoby odżywiania organizmów.

6.       Rozpoznaję w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt.

7.       Warstwy lasu.

8.       Drewno surowiec wszechczasów.

9.       Las pełen zwierząt.

10.     Sprzymierzeńcy lasu.

11.     Podstawowe zasady dokarmiania zwierzyny leśnej.

Klasy VI-VIII

1.       Drewno surowiec wszechczasów.

2.       Warstwy lasu.

3.       Martwe drewno.

4.       Grzyby jadalne i trujące.

5.       Skąd energia do życia roślin? Fotosynteza.

6.       Sprzymierzeńcy lasu.

7.       Leśnik gospodarzem lasu.

Termin oraz temat lekcji on-line ustalić można kontaktując się telefonicznie z Marią Stankiewicz tel. 664098532.