Wydawca treści Wydawca treści

PLAN URZĄDZENIA LASU

 

Decyzja ministra

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Dukla  prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzanego na okres 10 lat.
Plan został wykonany przez specjalistyczną jednostkę - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Przemyśl (BULiGL), na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Dukla na lata 2018-2027 został zatwierdzony przez Ministra Środowiska.
Plan urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa został zatwierdzony pismem Ministra Środowiska z dnia 02.10.2019 r. znak:DL.I.4100.3.2019, dostępnej w zakładce - Pismo ministra.

Część opisowa Planu Urządzenia Lasu

Wybrane treści elementów składowych są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Dukla w zakładce - Część opisowa Planu Urządzenia Lasu.
Elementy planu nieudostępnione w BIP, zgodnie z art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 6 września 2001r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) udostępniane mogą być na wniosek.