Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

Nadleśnictwo Dukla koordynuje działania na powierzchni 48 200 ha w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane w 8 obwodach łowieckich, wydzierżawionych przez 5 kół łowieckich.

Obwody zostały przydzielone do dwóch Łowieckich Rejonów Hodowlanych: III „Beskidu Niskiego" (6 obwodów o nr 180pk, 187pk, 199pk, 179pk, 186pk, 197pk) i V „Dorzecze Wisłoki" (2 obwody o nr 174pk, 173pk). Pozostały obszar w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa Dukla koordynowany jest przez Nadleśnictwo Kołaczyce.