Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody na gruncie nadleśnictwa

 

Lp.

Gatunek

Forma/nazwa

Powierzchnia

miejscowość

Podstawa

Prawna

 

 

1.

 

 

Cis pospolity

 

 

drzewiasta

Leśnictwo Cergowa

oddz.35 b

 

 

3 sztuki

obwód 31 cm, 40 cm,45 cm

wysokość 5,5 m, 6 m, 9,5 m

 

Zawadka

Rymanowska

Orz. PWRN w Rzeszowie Nr RL-VIb-13/P/18/53 z 14.11.1953 r.

Dz.Urz.WRN w Rzeszowie  Nr 12, poz.69 z 31.12.1953 r.

 

 

 

2.

 

 

 

Dąb szypułkowy

 

 

 

drzewo

Leśnictwo Iwonicz

oddz. 129Dd

 

 

 

 

1 sztuka

obwód 551 cm

wysokość 28 m

 

 

Krościenko

Wyżne

Orz. PWRN w Rzeszowie Nr RL-VI-11/ 1/P/177/66 z 14.03.1966 r.

Dz.Urz.WRN w Rzeszowie  Nr 7, poz.65 z 30.06.1966 r.

 

 

3.

 

 

Jodła pospolita

 

 

drzewa

Leśnictwo Iwonicz

oddz.179a

 

oddz. 180a

 

oddz.182d

 

 

 

 

 

3 sztuki

 

 

obwód.309cm

wysokość 36 m

obwód.264cm

wysokość 25,5 m

obwód.255 cm

wysokość 36 m

 

 

Iwonicz Zdrój

 

Orz. PWRN w Rzeszowie Nr RLop.-004-18/71 z 28.12.1971 r.

Dz.Urz.WRN w Rzeszowie  Nr 1, poz.17 z 31.01.1972 r.

4.

Cis pospolity

„Cis Iwo”

drzewo

Leśnictwo Żmigród

oddz.145b

 

1 sztuka

obwód 201 cm

wysokość 15 m

Łysa Góra

Uchwała Rady Gminy Nowy Żmigród nr XXXVII/243/2021 dnia 29 listopada 2021 r

Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z dn. 21.12.2021 r, poz. 4633

5.

Lipa drobnolistna

drzewa

Leśnictwo Iwonicz

oddz.186b

 

1 sztuka dziesięciopniowa

obwód 820 cm

wysokość 33 m

Iwonicz-Zdrój

Uchwała nr  XLII/275/2022

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dn. 27.01.2022r.

Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z dn. 21.02.2022 r, poz. 763