Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody występujące na terenie Nadleśnictwa Dukla

Parki krajobrazowe

Południową część zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa obejmuje Jaśliski Park Krajobrazowy,utworzony Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992 roku (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7. Plan ochrony Parku ustanowiono Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 129, poz. 1809).

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 powstała w celu zachowania szczególnie cennych i zagrożonych składników różnorodności biologicznej danego obszaru.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody na gruncie nadleśnictwa